Bài 2 – Web server
🍣Hãy #chia #sẻ clip này để những người chưa biết đến khoá học #MIỄN #PHÍ có cơ hội được tham gia
🍣Website: https://coders.tokyo
🍣Đăng ký tham gia học nhóm: http://bit.ly/coders-tokyo-signup
🍣Event live stream: http://bit.ly/coders-tokyo-fb-event

Facebook Page: http://fb.com/coders.tokyo
Youtube Playlist: https://www.youtube.com/c/CodersTokyo
Website: https://coder.tokyo
Instagram: https://www.instagram.com/Coders.Tokyo

#coders #tokyo #coders_tokyo #free_coding_class #javascript #CodersTokyo