คนอวดหนัง
เว็บรีวิวหนังอย่างเป็นกลางที่สร้างโดย Bootstrap Framework
และรองรับการทำงานในหลายๆอุปกรณ์และหลายขนาดหน้าจอ
เพื่อประสบการ์ณที่ดีที่สุดในการท่องเว็บรีวิวหนัง
เพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจในการหยิบหนังมาดูสักเรื่อง!

______________________________________
follow us : http://movment.esy.es/
create by : 7BUF PRODUCTION
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี