วิดีโอสอนการติดตั้ง PHP และทำให้เป็น web server ผ่าน command line ส่วนการใช้งาน mysql นั้นถ้าผู้ใช้ต้องการอยากเรียนรู้สามารถติดต่อผมได้เดวผมจะทำวิดีโอในส่วนนั้นให้ครับผม จะมีพูดผิดอยู่นะครับเรื่อง
การโหลดโปรแกรม VSC
X64 คือ วินโด้ 64 bit นะครับ
X86 คือ วินโด้ 32 bit นะครับ ผมไม่ได้อะธิบายตรงนี้นะครับ